امروز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ ۰۰:۲۷

جهان بست

شرکت جهان بست تولید کننده ، بست چهار پیچ فولادشرق . لوله داربستی نو و دست دوم ، ایران بست ، لوازم داربستی ، اتصالات مغزی
مشخصات کلی

جهان بست

  • تولید کننده
  • توزیع کننده
  • صادر کننده
  • وارد کننده

جهان بست

جهان بست ، بست چهار پیچ فولادشرق . لوله داربستی نو و دست دوم ، ایران بست ، لوازم داربستی ، اتصالات مغزی
جهان بست ، بست چهار پیچ فولادشرق . لوله داربستی نو و دست دوم ، ایران بست ، لوازم داربستی ، اتصالات مغزی

مالکیت

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

بازرگانی و تجارت
  • ایران
انجمن ها

  • سایر انجمن ها

سوابق اجرایی